Contact Us

G. Jayaprakasam
No. 17. Sulochana Nagar,
Moulivakkam,
Porur,
Chennai - 600 125

Mobile No: 9500000757
Ph: 044 - 23820362.
email : jayaprakasam@jpfacilityservice.in

gg.jayaprakash@yahoo.com